Nya ST - rekommendationer

Med Läkarförbundets rekommendationer om ST vill vi underlätta tolkningen av de gemensamma a- och b-målen i Socialstyrelsens föreskrift.

Vi reder också ut begrepp kring handledning och bedömning.

Läs mer

Läs signerat i Läkartidningen av Sofia Rydgren Stale

Det är viktigt att poängtera att det är Läkarförbundets förslag för att underlätta tolkningen - det är inte bindande regler.

Till föreskriften

Senast uppdaterad 2016-05-31