Läkarförbundet välkomnar regeringens beslut

Läkarförbundet välkomnar regeringens beslut om två uppdrag som ska växla upp Socialstyrelsens arbete för en god tillgång på specialistläkare med rätt kompetenser.

- För att säkra sjukvårdens kompetensförsörjning krävs ett tydligare nationellt ansvarstagande och en tydligare nationell samordning. Regeringens beslut är därför mycket välkommet, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Det ena uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska upphandla fler specialistkompetenskurser så att läkare ska kunna fullgöra sin specialiseringstjänstgöring. Upphandlingen ska anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov och bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av specialistläkare.

- Inom ST kommer fler kurser förkorta genomströmningstiderna i specialiseringstjänstgöringen, därför är detta mycket välkommet. Socialstyrelsen måste också belysa hur läkarbristen inom olika specialiteter är fördelad geografiskt och orsakerna bakom detta.

Det andra uppdraget innebär att myndigheten ska göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom alla specialiteter.

- Detta är något Läkarförbundet arbetat länge för. Socialstyrelsens stöd till landstingen för planering av den framtida läkarförsörjningen behöver utvecklas med bättre statistik om den befintliga läkartillgången, men även med mer komplexa prognoser, som inte bara tar hänsyn till läkartillgången utan även till hur befolkningens behov ser ut idag och kommer att förändras i framtiden.

Regeringens pressmeddelande "Regeringen växlar upp för fler specialistläkare"

Senast uppdaterad 2018-03-03