Kontakter viktigare än kompetens

Otydlig rekrytering av underläkare skapar frustration. Rekrytering till underläkarvikariat behöver bli tydlig och transparent, skriver Alexander Tejera ordförande och nio andra studentrepresentanter i Sveriges läkarförbund student i en debattartikel..

Många läkarstudenter upplever att det är nästan omöjligt att få besked om behovet eller vad som krävs för att få ett sommarvikariat, eller ett vikariat i väntan på en AT-tjänst. Det gynnar inte vården.

För underläkare vill vi se att arbetsgivarna:

• tar fram skriftliga kriterier för vilka faktorer som anses meriterande vid rekryteringen.

• utlyser tjänsterna offentligt, och meritkriterierna ska framgå i utlysningstexten.

• genomför strukturerade intervjuer.

• ska kunna visa att de som kallats till intervju och anställts har bäst meriter utifrån de kriterier som framgått vid utlysningen.

Läs mer i debattartikeln i Dagens Samhälle>

Senast uppdaterad 2017-10-26