Framtidens intyg

Att arbeta för en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess över hela landet, är en prioriterad fråga för Läkarförbundet. Därför bjöd vi in till ett seminarium den 5 juni för att diskutera utvecklingen av läkarintygen i sjukförsäkringen, men även andra former av intyg som läkare utfärdar.

En viktig åtgärd här är att bättre anpassa dokumentation och hantering av läkarintygen efter läkarens, patientens och samhällets behov.För närvarande pågår en rad utvecklingsarbeten inom Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Inera m.fl. med koppling till läkarintygen.

Syftet med seminariet var att få till stånd ett rundabordssamtal med dessa aktörer om möjligheten att skapa en framtida intygshantering som är individfokuserad, högkvalitativ, patientsäker och stödjer en ökad kunskap inom området.

Sammanfattningsvis fanns en stor samsyn om att

  • floran av intyg som utfärdas av läkare behöver rensas och ensas
  • en dokumentationsbas bör eftersträvas
  • det behövs av en sammanhållande kraft som ser till att utvecklingsprojekten drar åt samma håll. Möjligen skulle denna gruppering med vissa kompletteringar, kunna ges ett sådant nationellt uppdrag.

Förbundet avser att återkommande ta initiativ till den här typen av samtal framöver.

Ta del av minnesanteckningarna från mötet

Frågor, kontakta Ove Andersson, 2:e vice ordförande Läkarförbundet, ove.andersson@slf.se eller Susann Asplund Johansson, utredare, Läkarförbundet, susann.asplund.johansson@slf.se

Senast uppdaterad 2015-06-18