Fortbildningen fortsätter att minska

Läkarförbundet har för åttonde gången genomfört sin fortbildningsenkät. Resultatet visar att läkarnas fortbildning fortsätter att minska. En tendens som går stick i stäv med de förväntningar som finns på att läkare ständigt bör uppdatera sin kompetens.

Undersökningen visar också att tid och resurser till fortbildning är mycket ojämnt fördelat mellan olika specialiteter. Framförallt inom primärvården deltar läkarna betydligt mindre i fortbildning jämfört med övriga specialiteter.

I dag får specialistläkarna i genomsnitt 7,1 dagar extern fortbildning per år. Det ska jämföras med Läkarförbundets mål om minst 10 dagar. Bland allmänläkarna är siffran ännu lägre: 5,3 dagar per år.

Även inom den egna fortbildningen ligger allmänläkarna efter. En tredjedel av allmänläkarna uppger att de inte har haft någon tid alls för litteraturstudier eller informationssökning under en vanlig arbetsvecka. I den här situationen blir det svårt att avsätta tid för lärande och kvalitetsutveckling i det dagliga arbetet. Det blir ont om tid för kunskapsöverföring, eftertanke och erfarenhetsutbyte.

Läkarförbundets medlemmar anser att kompetens är en av de allra viktigaste faktorerna för en patientsäker vård. Trots detta minskar alltså läkarnas fortbildning kontinuerligt. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer Sveriges läkare inte att företa någon fortbildning alls om tjugo år. Vad händer då med patientsäkerheten?

Läs hela Fortbildningsenkät 2012

Kontaktpersoner

Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation, 070-716 48 69

Linn Bladh, utredare, 070-790 33 84

 

Senast uppdaterad 2013-12-04