”Fast läkarkontakt krävs för att undvika tragedier”

Om vi ska få en god, nära, säker och trygg vård måste det vara tydligt vem som är den medicinskt ansvariga läkaren. Vi behöver en patientansvarig läkare, skriver Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Den tragedi som Niki Thörnell beskriver på SvD Debatt i söndags ska inte behöva inträffa. Det är helt orimligt att en cancersjuk patient, Nikis mamma, ska behöva träffa 55 olika läkare vid vård i livets slutskede. Familjen upplever att ingen har det övergripande ansvaret. De har inte någon att vända sig till för trygghet, information och stöd.

Läkarförbundet var redan 2010 emot en lagändring som innebar att patienter inte längre skulle ha rätt till en egen läkare. Den lagstadgade rätten tog den dåvarande regeringen bort och ersatte med rätten till en ”fast vårdkontakt” som kan vara olika professioner. Det har inte fungerat och nu ångrar man sig, vilket är bra.

Läs mer i debattartikeln i Svenska Dagbladet >

Senast uppdaterad 2017-10-31