Debatt GP: Vården blir bättre om var och en har en egen läkare

Det är hög tid att politiker ger svar på hur de har tänkt lösa bristen på kontinuitet och tillgänglighet i vården. De måste lägga förslag på hur primärvården och den öppna specialistvården ska byggas ut. En nyckel till en välfungerande primär- och öppen specialistvård är att det finns möjlighet att starta en liten verksamhet, skriver Mia Ahlberg, Svenska Barnmorskeförbundet och Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund.

Vi vill se:

  • En nationell primärvårdsreform. Det behövs en nationell primärvårdsreform med ett nationellt grunduppdrag för primärvården med fast läkare. Varje invånare ska ha en namngiven läkare. Det förutsätter listning på läkare – inte på vårdcentral. Det är bra för patienten och för andra professioner som vet vem som är medicinskt ansvarig. Primärvården ska vara första linjens sjukvård.
  • Små professionsdrivna verksamheter. Det ska vara enkelt att starta en liten verksamhet, främst på landsbygd och i glesbygd för att öka tillgängligheten. Det kan möjliggöras av att det nationella grunduppdraget för hela primärvården ger utrymme för lokala variationer med ett smalare uppdrag. Det är också den delen av hälso- och sjukvården som mest och bäst bidrar till en jämlik hälsa.
  • Styrmedel som bidrar till att öka tillgången till kontinuerliga vårdkedjor. Vården under graviditet, födsel och eftervård lämpar sig väl för detta ändamål. Vården av äldre och kroniskt sjuka skulle också gynnas av detta.
  • En personalpolitik som premierar erfarenhet och kompetens och en arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning är ett måste i framtidens vård.
  • Självständiga chefer med resurser och kunskap om hur man utvecklar verksamheten med hjälp av en god arbetsmiljö, löneutveckling, fortbildning och forskning behövs också.

Vården och villkoren har utretts länge nog. Nu behövs konkret agerande från våra politiker.

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten>

Dela gärna!

Senast uppdaterad 2018-05-30