Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2016-01-29

Viktig enkät om patientlag och kontinuitet

Kontinuitet inom vården har länge varit en viktig fråga för läkarkåren. Sedan januari 2015 har vi en ny patientlag, som bland annat innehåller bestämmelser om kontinuitet och samordning och om fast vårdkontakt. Detta är inte några nya bestämmelser utan de finns sedan tidigare även i hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer
2016-01-28

Läkarförbundet möter Socialutskottet

Torsdagen den 28 januari besökte socialutskottet Läkarförbundet. Det finns många viktiga frågor där riksdagen och utskottet spelar roll i utformningen av sjukvården.

Läs mer
2016-01-26

Fler medlemmar i Läkarförbundet

Den 1 januari 2016 var 48 484 läkare och läkarstudenter medlemmar i Läkarförbundet, en ökning med 1805 medlemmar sedan förra året. Störst ökning står studenterna för som har ökat med 12 procent sedan samma period förra året.

Vi fortsätter vårt arbete med att vara ett förbund för alla läkare. Läs mer om Läkarförbundet

Bli medlem du också!


jan-15

jan-16

förändring antal

Yrkesverksamma

33 599

34259

+660

Studenter

6 670

7494

+824

Pensionärer

6 410

6731

+321

Totalt

46 679

48484

+1 805

Läs mer
2016-01-26

Kris i Västerbottens primärvård

Pressmeddelande: En utvärdering som Sveriges läkarförbund gjort ger en mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län. Läkarna här är minst nöjda med förutsättningar att ge en god vård jämfört med alla andra landsting. I dagarna kommer ordföranden för Läkar­förbundet till Umeå för att träffa representanter för landstingsledningen och bland annat diskutera det allvarliga läget.

Läs mer
2016-01-21

Hjälp oss att utveckla Läkarförbundet

Vi vill veta vad våra medlemmar tycker om oss. Det lägger grunden till ett fortsatt värdefullt medlemskap.

Läs mer
2016-01-21

Diagnos på primärvården i Kalmar

Pressmeddelande: Trots att läkarna inom primärvården i Kalmar län uppfattar sig ha bra förutsättningar att ge en god vård jämfört med övriga Sverige, varnar ändå Sveriges läkarförbund för att bemanningen är otillräcklig och på sikt kan innebära risker för patientsäkerheten.

Läs mer
2016-01-14

Jämlik hälsa i fokus på Läkarförbundets mingel

Läkarförbundet bjöd den 13 januari in till föreläsning och mingel för Sjukvårdssverige. Minglet var premiär för ett årligt återkommande event där vi kommer inleda året med ett aktuellt ämne.

Läs mer
2016-01-13

Viktig utredning

I dag presenterar regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt sina förslag för ökad effektivitet inom hälso- och sjukvården. Bland annat föreslår han att:

  • Primärvården ska byggas ut och få ett tydligare akutuppdrag
  • Akutbesök på sjukhus ska kräva remiss
  • Kommuner och landsting ska vara skyldiga att resursplanera och samarbeta när det gäller vård och omsorg för äldre multisjuka
  • Vårdvalet för äldre multisjuka ska avskaffas
  • Vårdgarantin ska bli professionsobunden
  • Landstingen ska bli skyldiga att samarbeta när det är motiverat av kvalitets- eller effektivitetsskäl, till exempel vid IT-utveckling och journalhantering.
Läs mer
2016-01-07

Läkarförbundet stödjer Fadimedagarna 2016

Fadimedagarna, som arrangeras av GAPF*, är till Fadime Sahindals minne och uppmärksammar frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. En rad organisationer, däribland Läkarförbundet, stöder 2016 Fadimedagarna.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25