Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2015-01-22

Är du utbildad i annat EU-land och planerar att göra AT i Sverige?

Tänk på att i god tid innan anställningen börjar skicka in en ansökan till Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige!

Läs mer
2015-01-16

Nu är vi 46 679

Den 1 januari 2015 var 46 679 läkare och läkarstudenter medlemmar i Läkarförbundet, en ökning med 846 medlemmar sedan förra året.

Läs mer
2015-01-12

Att urholka läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk

EU-domstolen vill att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning om antroposofiska preparat. Ett alternativ är att stoppa alla sådana preparat genom att inte tillåta regeringens dispenser och undantag. Det vore bra. Ett dåligt alternativ är att införliva de antroposofiska preparaten i den svenska lagstiftningen utan krav på vetenskaplig dokumentation av effekt och säkerhet.

Läs mer
2015-01-07

Samverkan med industri

Nya samverkansregler gäller mellan den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin. Läkarförbundet har ingått en separat överenskommelse med industrin - LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Läs mer
2015-01-05

Ny patientlag

Vid årsskiftet trädde ny patientlag (2014:821) i kraft. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Sammanfattning av lagen finns på SKLs hemsida  Läs hela lagen
Heidi Stensmyren kommenterar lagen i Gomorron Sverige den 5 jan. http://bit.ly/14oRjpY

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25