Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2013-10-30

"Risk för rikets säkerhet"

DN:s uppgifter om att tre miljoner sjukjournaler legat tillgängliga under åtta månader upprör Rikard Lövström och Karin Båtelson, som har i uppdrag att bevaka it-frågor för Läkarförbundets styrelse. ”Det överträffar det värsta jag kan föreställa mig” kommenterar Lövström. ”I orätta händer kan uppgifterna orsaka stor skada” konstaterar Båtelson.

Läs mer
2013-10-29

Vårdgarantin håller inte måttet

Debattartikel i Dagens Samhälle. Vårdgarantin måste bli mer flexibel och jämlik. En utredning bör därför se över både vårdgarantin och den så kallade kömiljarden och använda de norska och danska modellerna som förebilder. Det skriver Marie Wedin tillsammans med Ingrid Burman från Handikappförbunden.

Läs mer
2013-10-19

WMA antog en reviderad Helsingforsdeklaration

World Medical Association (WMA) har antagit förändringar i Helsingforsdeklarationen som ger ökat skydd för personer som deltar i medicinsk forskning. Helsingforsdeklarationen är ett av de viktigaste internationella etiska regelverken inom biomedicinsk forskning.

Läs mer
2013-10-07

Ursprungsmärkning vapen mot smitta

Debattartikel i SvD Brännpunkt. Ursprungsmärkningen inom EU ska omfatta lamm, höns och griskött. Det är lätt att raljera över att märkningen appellerar till patriotism – där det egna landets kött alltid är bäst. Men det finns ett viktigt skäl som man ofta missar i debatten: möjligheterna att få större kontroll över smittspridningen av multiresistenta bakterier, både hos djur och människor. Det skriver Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande.

Läs mer
2013-10-04

Nytt pensionsavtal klart

Nu är det nya avtalet AKAP-KL klart. Det är ett nytt pensionsavtal för anställda inom kommun och landsting födda 1986 och senare, men som i vissa fall även kan komma gälla för äldre arbetstagare. AKAP-KL börjar gälla 1 januari 2014.

Läs mer
2013-10-03

Debatt: Låt doktorn komma hem till sjuka äldre

Debattartikel i GP. Sjukvården för de sköra äldre patienterna är fragmenterad, osammanhängande och otillräcklig. Det är problematiskt när äldreboendena blir färre och fler svårt sjuka och sköra äldre vårdas i bostaden. Mer läkartid i hemsjukvården och en tydligare nationell styrning är både kostnadseffektiva och nödvändiga insatser om en god äldresjukvård ska kunna ges i hela landet, skriver Marie Wedin, Sveriges läkarförbund.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25