Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2017-03-17

Heidi Stensmyren föreslås till styrelsen i Folksam Sak

Valberedningen i Folksam Sak har nominerat Heidi Stensmyren till ledamot i styrelsen. Beslutet fattas på den ordinarie bolagstämman den 20 april 2017.

Läs mer
2017-03-16

Patientskadorna ökar på grund av vårdplatsbristen

Arbetsmiljöenkät: Tre av fyra läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser det senaste året, nästan 50 % fler än 2015.
Det här visar en arbetsmiljöenkät som Läkarföreningen på Karolinska Universitetssjukhuset har genomfört.

Läs mer
2017-03-13

Broschyren läkarnas ST - vad krävs?

I broschyren "Läkarnas ST - vad krävs?" summerar vi Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8). Syftet är att ge en tydlig och kortfattad beskrivning av vilka krav som ställs i regelverket.

Läs mer
2017-03-13

"Staten måste ta ansvar för personalbristen"

Debatt Dagens Samhälle: Inom Saco-federationen finns ett stort antal professioner som i ännu högre grad vill bidra fullt ut i arbetet med att möta de utmaningar som välfärden och samhället står inför.

Den enskilt största frågan är bristen på hälso- och sjukvårdspersonal och hållbara arbetsvillkor, bristen på god vårdmiljö och bristande patientsäkerhet. 

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

Läs mer
2017-03-11

Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017

Blogg: Läkarförbundet syns i fler kanaler än någonsin och i en allt större omfattning, både i social- och traditionell media. Den ökade synligheten innebär att läkarnas röst blir allt svårare att ignorera.

Läs mer
2017-03-08

”Så kan chefsjobb locka fler kvinnor”

SvD Debatt. För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt, skriver ordförandena i sex Saco-förbund.

Läs mer
2017-03-01

Stor brist på läkare inom vissa specialiteter

Andelen läkare bland befolkningen har växt i Sverige. På 100 000 svenskar går det nu 417 läkare mot 379 fem år tidigare. Det visar Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd 2017. En rapport som jämför andelen legitimerade inom vården med befolkningen. Men läkarbristen är fortfarande mycket stor inom vissa medicinska specialiteter. Så stor att den påverkar hela hälso- och sjukvården.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25