Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2018-01-31

En stärkt primärvård för kontinuitet och tillgänglighet

Regeringen har i dag presenterat propositionen ”Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti” (3027/18:83). Propositionens huvudförslag är att stärka primärvården i arbetet för att bli första linjens sjukvård.

- Vi måste stärka kontinuiteten och öka tillgängligheten i vården, säger Heidi Stensmyren.

Läs mer
2018-01-30

​Sveriges läkarförbund uttalar stöd för det turkiska läkarförbundet

Samtliga i ledningen för det turkiska läkarförbundet har gripits efter ett uttalande. "Detta är en helt oacceptabel maktutövning", säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Läs mer
2018-01-30

Politikermingel: Endast 42 procent av befolkningen har fast läkarkontakt idag

I onsdags 24 januari var det paneldebatt med politiker och mingel hos Läkarförbundet. Minglet var välbesökt och paneldeltagarna Anders W Jonsson (C), Anders Henriksson (S), Anders Åkesson (MP) och Marie Morell (M) mycket engagerade i väljarnas viktigaste fråga: vården. Vi tackar hela panelen, inte minst den proffsiga moderatorn Gabriella Alhström.

Anders Henriksson (S), Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, och Iréne Svenonius (M) minglar.

Läs mer
2018-01-26

Glädjande besked: SKL kompenserar för sänkt tjänstepension

”Vi är mycket nöjda med våra förhandlingar som har lett fram till att SKL:s styrelse redan idag har fattat beslut angående problematiken med den sänkning av pensionsförmåner som har drabbat tidigare kommun- och landstingsanställda”, säger företrädarna och förhandlarna för de fackliga organisationerna.


Läs mer
2018-01-26

Lipus har lanserat ny webbplats

Lipus är ett dotterbolag till Sveriges läkarförbund. Verksamhetsidén är att främja läkares livslånga lärande och bidra till en snabb kunskapsspridning inom vården. 

Läs mer
2018-01-15

2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer
2018-01-12

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25