Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2017-12-15

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer
2017-12-14

I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs mer
2017-12-12

Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen från 1 januari 2018

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Läs mer
2017-12-05

Svensk delegation till USA för att lära mer om hälso- och sjukvårdsutveckling

I veckan möts 6 000 hälso- och sjukvårdsledare under IHI National Forum i Orlando, USA för att diskutera det senaste i hälso- och sjukvårdsutveckling.

Läs mer
2017-12-05

Rätten till fast läkarkontakt måste stärkas

Det som i andra länder är en självklarhet – att man har en egen läkare som känner till ens medicinska historia är ovanligt i Sverige.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25