Tänk på det här


AT är en utbildningstjänst som du som studerat i Sverige behöver genomgå för att få ansöka om läkarlegitimation. Även läkarstudenter som studerat i vissa EU-länder har möjlighet att genomföra sin AT i Sverige.

Trots ett gemensamt regelverk skiljer sig AT-blocken åt mellan olika sjukhus och landsting. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan vara av vikt vid valet av tjänst.

En bra början är att besöka AT-mässan som anordnas av Läkarförbundet Student på din utbildningsort. Först håller Läkarförbundet en informationsföreläsning om AT, och sen kan du mingla med landstingen, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter.

Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna HR-specialist eller studierektor innan du skickar in ansökan - att visa intresse är aldrig fel.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan t ex genom sommarvikariat eller externplaceringar under grundutbildningen.
  • Om du är angelägen om att få en AT-tjänst på ett sjukhus där det är svårt att få AT, var tillgänglig innan AT ska tillsättas/tillträdas. Sena återbud förekommer.