AT-tjänst på Ystad lasarett
Upptagningsområde:
C:a 95 000 upptagningsområde akut
AT-ranking:
59
Tjänstgöringsavsnitt:

Tjänstgöringen omfattar 18 månader och är förlagd till Lasarettet i Ystad. Blocken omfattar tjänstgöringsavsnitt i 4,5 mån Kirurgi, 4,5 mån Internmedicin, 3 mån Psykiatri och slutligen 6 mån allmänmedicin. Allmänmedicintjänstgöringen är förlagd till Ystad, Skurup, Tomelilla eller Sjöbo.
Psykiatritjänstgöringen görs i Lund alternativt Malmö.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller motsvarande. Vikariatstid som underläkare är meriterande.

Introduktion:

En gemensam introduktionsvecka bestående av allmän introduktion 2½ dagar, klinikspecifik 2½ dagar

Utbildning:

Schemalagt varje vecka minst 2 tim + temadagar. Akutsjukvårdsutbildning i samband med AT-start samt utbildning i Försäkringsmedicin. Deltagande i reflektions-/Balintgrupp under hela AT erbjuds men är frivilligt.

Forskning:

Finns inte möjlighet till betald ledighet. Forskningsblock finns att söka i Region Skåne vid Skånes universitetssjukhus samt Helsingborgs lasarett.

Jourer:

Dagjourer även helger och nattjourer under internmedicinavsnittet tillsammans med mellanjour.

Handledare:

Huvudhandledare under hela AT-perioden och individuell handledare inom respektive tjänstgöringsavsnitt.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 3 dagar samt tentamensdagen
Deltagande i AT-stämma:
Region Skånes AT-ting i internatform vid Ystads Saltsjöbad i tre dagar med föreläsningar och workshops
Studiepott:
Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT-läkare
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Finns inom kommunen
Möjlighet att fortsätta med ST:

AT-läkaren utgör vår viktigaste rekryteringsbas till ST.

Annan kontaktperson:

AT-chef Björn Jönsson, bjorn.a.jonsson@skane.se 

AT-samordnare Elna Nilsson, elna.c.nilsson@skane.se 

 

 

Annat:

Lasarettet i Ystad har ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken.

Lasarettet i Ystad har ca 1 000 anställda. Vi är ett greppbart lasarett vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter, men som också ger dig som AT-läkare en helhetsbild och en tillgänglighet till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen till din legitimation.

Sidan uppdaterades: 2017-09-06