AT-tjänst på Vrinnevisjukhuset Norrköping
AT-ranking:
23
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader: 6 månader kirurgi 6 månader medicin 3 månader psykiatri 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav:

Svensk läkarexamen eller vid utländsk utbildning behörig enl Socialstyrelsens krav.

Introduktion:

Ja, ca 2 veckors inledning tillsammans med huvudhandledaren på resp VC därefter 1 introduktionsvecka inför respektive kirurgi-, medicin- och psykiatriblock.

Utbildning:

Planerad och regelbunden utbildning och tid för självstudier.  3 landstingsgemensamma utbildningsdagar/år. Studiepott om 15 000 / AT-läkare.

Forskning:

Forskar AT block

Jourer:

Ja, nattjourer med äldre kollega på huset inom medicin, kirurgi. Vid psykiatrijour har både primär- och bakjour beredskap i hemmet.

Handledare:

Huvudhandledare i primärvården, klinikhandledare på respektive block

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
AT läkaren erbjuds att närvara under AT-stämman, tas från utbildningspotten.
Studiepott:
15 000 kr, för psyk-AT 25 000 kr
Bostad:
Relativ bra bostadsmarknad, se hemsida
Ersättning vid pendling:
Kan ej erbjudas
Medflyttarservice:
Kan ej erbjudas
Barnomsorg:
Bra.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Stor inom flera specialiteter

Annan kontaktperson:

Studierektor: Pamela Mård pamela.mardh@regionostergotland.se
Studierektor: Kajsa Thulin Kajsa.Thulin@regionostergotland.se 
Studierektor: Bahareh Bäckström, bahareh.nourparvar.backstrom@regionostergotland.se  
AT-chef: Magnus Runqvist, e-post magnus.runqvist@regionostergotland.se  

Annat:

Valfria veckor, 4 under kirurgi och 4 under medicin, 3 seminariedagar, 15 000 kr i utbildningspott. Bra bakjourstöd. Flextid. Starten för AT-läkarna är uppdelad på 4 tillfällen under året februari, maj, augusti och november.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23