AT-tjänst på Visby lasarett
Upptagningsområde:
57 000 , sommarmånaderna avsevärt fler
AT-ranking:
11
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader primärvård.

Ansökningskrav:

Läkarexamen.

Introduktion:

1 vecka allmän introduktion, 1vecka introduktion Medicin och Kirurgi, introduktion primärvård och psykiatri

Utbildning:

Gemensam utbildnings- och handledningsdag 1gång/mån för hela AT-gruppen. Klinikvis utbildning 1gång/v. Utbildningsluncher för hela läkarkåren varannan vecka.

Forskning:

 Positiv attityd till vetenskapligt förhållningssätt i AT-utbildningen.

Jourer:

Ensamma nattjourer efter handledd tjänstgöring på dagtid på akuten. Flera bakjourslinjer backar upp och stöttar.

Handledare:

Individuell handledning och grupphandledning.

Medarbetarsamtal efter 6 respektive 18 mån med övergripande studierektor och  AT-chef.

Lönesamtal efter 1 år med AT-chef.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja + halvdag/v garanterad lästid under allmänmedicinavsnittet.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, lön samt resa och boende
Bostad:
Ej garanterat men brukar lösa sig.
Barnomsorg:
Ej garanterat men brukar lösa sig
Möjlighet att fortsätta med ST:

Det är vanligaste rekryteringsvägen, men ofta först vikariat. 65% av alla ST-läkare på Gotland har även gjort AT på Gotland.

Annan kontaktperson:

AT-chef: Johan Söderström tf AT-chef  johan.soderstrom@gotland.se   0700 83 20 27

Övergripande studierektor AT/ST : Fia-Lotta Pipping   fia-lotta.pipping@gotland.se    0498-268000

 

GYLF: Axel Trägårdh 0736 50 43 34

Annat:

Valfri utbildning under AT (godkännes av AT-chef). ATLS-kurs rekommenderas.

Sidan uppdaterades: 2017-06-08