AT-tjänst på Västerviks sjukhus
Upptagningsområde:
65 000 samt 100 000 i vissa specialiteeter
AT-ranking:
1
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader varav 5,5 mån kirurgi inkl 1 mån ortopedi och 3 v anestesi, samt 5,5 mån medicin, 3 mån psyk, 6 mån allmänmedicin samt 1 månad valfri placering.

Vi börjar alla block med 1 månad allmänmedicin så alltså 5 månader på slutet.

Introduktion:

1dagars gemensam introduktion i landstinget samt 3 dagar på sjukhuset och 1 dag i primärvården.

Utbildning:

Utbildningsdagar är 2-3 dgr/termin på sjukhuset  samt 1 dag försäkringsmedicin och samtalsmetodik 2 dgr gemensamt i landstinget

Forskning:

Nej

Jourer:

Ensamma dag och nattjourer med gott bakjoursstöd

Handledare:

Ja på varje klinik samt huvudhandledare och handledning av kurator/psykolog i grupp.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja
Deltagande i AT-stämma:
Ja
Studiepott:
Nej
Bostad:
Förmedlar kontakter.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Ja
Barnomsorg:
Lätt att få dagis
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja beroende på vilken specialitet. Finns möjlighet till vikariat

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Studierektor Marina Oppenheimer 0490-86000

PA-konsult Ann-Margret Ottosson 0490-86674

Annan kontaktperson:

Ann-Margret Ottosson, e-post: annmargo@ltkalmar.se eller Marina Oppenheimer, e-post marina.oppenheimer@ltkalmar.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23