AT-tjänst på Varbergs sjukhus
Upptagningsområde:
180 000
AT-ranking:
20
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader kirurgi varav 3 månader på akuten, 6 månader internmedicin varav 3 månader på akuten, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

2 veckor introduktion inkl. utbildning i akut omhändertagande.

Utbildning:

En halvdag/vecka. Ledarskapsutbildning en dag + 2 dagars internat om ledarskap. Studiepott för kompetensutveckling 15 000 kr.

Forskning:

Erbjuds grundläggande kurs i forskningsmetodik.

Jourer:

Finns alltid mellanjour/bakjour i huset utom psykiatrin, där bakjouren finns i hemmet.

Handledare:

Personlig handledare på varje klinik. Grupphandledning 4 gånger per halvår.

Ledighet inför AT-tenta:
Tentamensdagen med lön, förberedelse egen ledighet.
Deltagande i AT-stämma:
Alla som så önskar får delta i AT-stämman. Betald ledighet 2 dagar. Resa och boende tas från studiepotten.
Studiepott:
15 000
Bostad:
Hjälp med bostad i mån av tillgång
Möjlighet att fortsätta med ST:

AT-läkarna utgör en rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

AT-läkarchef Anna Friborg

Annan kontaktperson:

Personalspecialist Mats Söderblom

Annat:

Varje AT-läkare har möjlighet att under 2 veckor (1 vecka under medicin- och 1 vecka under kirurghalvåret) auskultera inom valfri verksamhet.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23