AT-tjänst på Linköpings universitetssjukhus
AT-ranking:
32
Tjänstgöringsavsnitt:

2 veckors primärvårdsintroduktion i starten därefter kirurgi  och internmedicinsk placering i 15 veckor vardera följt av 13 veckor psykiatri respektive 13 veckor akutmottagning. Avslutningsvis 5,5 månad i primärvården.

Ansökningskrav:

Läkarexamen/godkännande från SoS.

Svenska C

Introduktion:

En vecka i samband med AT-start med fokus på akut omhändertagande, A-HLR och basal kirurgisk teknik och simuleringsövningar. Introduktion i samband med kliniktjänstgöring på respektive klinik tillkommer.

Utbildning:

Kliniknära utbildning,  löpande At specifikt utbildningsprogram en onsdag i månaden och tid för eget förbättringsarbete vid intresse. Länsövergripande seminariedagar varje termin. Möjlighet ges till kurser (såsom ATLS, ALS, samtalsmetodik, försäkringsmedicin).  

Möjlighet att delta i UGL och KBT/samtalsutbildning.

Forskning:

Forskar AT block med möjlighet till förlängning av AT med 3-6 mån avsatt tid för forskning.

Jourer:

Både självständiga jourer med gott bakjoursstöd och jourer med handledning av akutläkare.

Handledare:

Vid varje klinik, huvudhandledare med mentorsfunktion i primärvården

Ledighet inför AT-tenta:
På tentamensdagen samt två dagar inläsning
Deltagande i AT-stämma:
Betald AT stämma eller kurs.
Bostad:
Stöd till förmedling
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
I den mån det är möjligt
Barnomsorg:
God
Möjlighet att fortsätta med ST:

God och varierar något beroende på specialitet.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Vid frågor om Forskar-AT Linköping och Motala är du välkommen att höra av dig till Fo-AT-läkare Johan Larsson, du når honom via mail: Johan.Larsson@regionostergotland.se och i Norrköping Magnus.runqvist@regionostergotland.se

Vid frågor om Pedagogisk-AT i Linköping och Motala är du välkommen att hör av dig till PE-AT-läkare Olof Persson Lindell, du når honom via mail: Olof.Persson.Lindell@regionostergotland.se

Vid frågor om AT på Lasarettet i Motala är du välkommen att höra av dig till AT-representant Elias Hultberg, du når honom via mail: Elias.Hultberg@regionostergotland.se

Vid frågor om AT på Universitetssjukhuset i Linköping är du välkommen att kontakta AT-representant Jonatan Pålsson, du når honom via mail: Jonatan.Palsson@regionostergotland.se 

Annan kontaktperson:

AT- Samordnare Ellinor Ström. Ellinor.strom@regionostergotland.se tel 0101037396

Annat:

Våra block är kombinationsblock med tjänstgöring på både Universitetssjukhuset  i Linköping och Lasarettet i Motala som är ett länsdelssjukhus. Majoriteten av AT-blocken kommer utgöras av kombinerad tjänstgöring på dessa sjukhus. Vi erbjuder även några AT-block med tjänst­göring enbart i Linköping. Två starter per termin. Vi erbjuder forskar-AT-block, pedagogiskt AT-block och psykiatri-AT-block, mer information finns på vår hemsida regionostergotland.se/Jobb-och-studier/AT-och-ST/AT-hos-oss/AT-i-Linkoping. Vi har sedan många år ett uppskattat akutläkarblock på 3 mån. Valfri period 1 mån

Vi erbjuder möjlighet till psykiatri-AT med upp till 3 månaders förlängd AT med tjänstgöring inom länets psykiatri. 

Sidan uppdaterades: 2018-02-23