AT-tjänst på Örebro universitetssjukhus
Upptagningsområde:
ca 118 000
AT-ranking:
30
Tjänstgöringsavsnitt:

21 mån alt 24 mån.
På våren tillsätts 9 traditionella AT-block på 21 månader och 3 forskar-AT block på 24 månader
På hösten tillsätts 8 traditionella AT-block på 21 månader och 3 forskar-AT block på 24 månader
och 1 pedagogisk AT-block på 24 månader

Ansökningskrav:

Läkarexamen. Meriter som beaktas; tidigare vik ul erfarenhet, forskningserfarenhet, utbildningserfarenhet, intervju, referenser.

Introduktion:

En veckas landstingsgemensam introduktionsvecka för alla nya AT-läkare i Region Örebro län med övervägande inriktning på den akut sjuke patienten, två sjukhusgemensam introduktionsdag samt introduktion på resp. klinik.

Utbildning:

En eftermiddag/vecka för undervisning och självstudier samt 10 seminariedagar, Pro-ACT-utbidlning på KTC samt utbildning inom ramen för studiepotten.

Forskning:

Vi erbjuder forskar-AT. Det finns även möjlighet till forskning under den valfria placeringen.

Jourer:

Dag- och nattjourer med mellan/op jour på huset.

Handledare:

En personlig handledare/block.

Ledighet inför AT-tenta:
Två dagar ledigt med lön för förberedelser inför skrivning samt skrivningsdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, inkl ledigt med lön, resa, boende och kursavgift
Studiepott:
Ja, studiepott finns om 16 000 kr
Bostad:
Vi förmedlar kontakt med lokala hyresvärdar.
Ersättning vid pendling:
Vid placering på vårdcentral utanför huvudorten
Barnomsorg:
Garanterad barnomsorg inom 3 månader
Möjlighet att fortsätta med ST:

AT-läkarna är vår största rekryteringsbas för ST-tjänster

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Maria Kanervisto, maria.kanervisto@regionorebrolan.se
AT-chef Rebecca Borg, rebecca.borg@regionorebrolan.se

Annat:

Avslutningsfest i samband med avslutad AT. För ytterligare information om AT på USÖ se www.regionorebrolan.se eller www.atst.se

Sidan uppdaterades: 2018-01-30