AT-tjänst på Trelleborgs lasarett
Upptagningsområde:
94 000
AT-ranking:
45
Tjänstgöringsavsnitt:

4½ mån Internmedicin

4½ mån Kirurgi

3 mån Psykiatri

6 mån Primärvården

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

1 vecka gemensam introduktion i Malmö/Lund.

1 veckas lokal introduktion vid start av internmedicin inkl akut mott i Trelleborg.

Utbildning:

Två timmar undervisning per vecka schemalagda kliniköverbyggande. Mentorsamtal.

Jourer:

Dag – och kvällsjour. Ej ensam då ST-läkare arbetar parallellt alternativt att bakjour finns fysiskt på sjukhuset.

Handledare:

Individuell handledning. Schemalagda träffar med studierektor 1 ggr/termin

Deltagande i AT-stämma:
Ledighet med resa och logi betald.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
För information se kommunens hemsida www.trelleborg.se.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Kontakta AT-samordnare Janet Ekvall,  0410-75 04 54, för vidare kontaktförmedling.

Annan kontaktperson:

Janet Ekvall, AT-samordnare, 0410-75 04 54, janet.ekvall@skane.se

Patrik Svensson, AT-studierektor, 0410-550 25, patrik.e.svensson@skane.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23