AT-tjänst på Länsjukhuset Sundsvall-Härnösand
Upptagningsområde:
Ca 150 000
AT-ranking:
36
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månaders block. 3 block per starttillfälle börjar med primärvård. Sex månader medicin inkl  och 3 veckors valfri placering. Sex månader kirurgi inkl anestesi, urologi och ortopedi. Tre-sex månader psykiatri inkl barnpsyk. Sex månader primärvård.

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

En veckas introduktion

Utbildning:

Studiepott 20.000:-. 4 AT-dagar per termin för föresläsning och studiebesök. Medicin och psykiatri 1  tim/vecka. Kirurg/ortoped; 1 tim/vecka. 3 dagars ögon/öronutbildning. Inläsningstid motsvarande 1 dag /månad efter överenskommelse med studierektor.

Forskning:

Det finns möjlighet till kurs i forskningsmetodik och handledning genom FOU-centrum.

Jourer:

Medicinkliniken, kvälls- och helgjourer på medicinakuten med en primärjour på huset. Kirurgkliniken, jour till kl 23.30 vardagar samt lö 09.00–19.00 och sö 09.00–20.30. Primärvårdsjour med handledare.

Handledare:

Handledare/huvudavsnitt: Handledare i AT-grupp samt studierektorer

Ledighet inför AT-tenta:
1 vecka avsatt tid för inläsning inför AT-tentan.
Deltagande i AT-stämma:
Betald ledighet inom ramen för studiepotten.
Studiepott:
20 000
Bostad:
Bostadsmarknaden relativt god. Flyttkostnaden betalas.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, egna AT-läkare prioriteras

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

SULK (Sundsvalls underläkarklubb) Johan Lindgren tel 060-18 10 00

Annan kontaktperson:

AT samordnare: Carina Burman tfn 070-218 10 27

AT chef: Henrik Salo tfn 0611-802 92

Annat:

AT-center. AT-råd, aktiv underläkarklubb (SULK), friskvård 1 tim/v med egna gym. Det finns möjlighet att starta med 1 mån primärvård. Möjlighet till 2 veckors utbytestjänstgöring i annat land.

Sidan uppdaterades: 2018-02-02