AT-tjänst på Sollefteå sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 36 000
AT-ranking:
64
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader medicin
6 månader kirurgi (utlokaliserat till annat sjukhus i länet)
3 månader psykiatri
6 månader primärvård

Möjlighet finns till förlängning av AT upp till 3 månader för ytterligare placering

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

En veckas gemensam introduktion

Utbildning:

Studiehalvdag (4 timmar per vecka)
Regelbunden undervisning enligt schema (ca 1 em/vecka)

Jourer:

Primärjour dag och natt på akutmottagningen, under medicinblocket. Bakjour finns nattetid i hemmet.

Handledare:

1 personlig handledare per placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, utifrån överenskommelse med verksamheten
Deltagande i AT-stämma:
Ja, inklusive betald resa och boende. Du kan även välja att istället delta i ATLS-kurs med betald resa och boende.
Studiepott:
20 000 kr
Bostad:
God bostadsmarknad. Vi betalar flyttkostnaden. Personalbostad ca 3000kr/månad.
Medflyttarservice:
I samarbete med Sollefteå kommun
Barnomsorg:
I samarbete med Sollefteå kommun
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Kontakta Karin Markebrand så ser hon till att du får kontakt med en AT-läkare.

Annan kontaktperson:

HR-konsult Karin Markebrand, 0620-19 476, karin.markebrand@lvn.se

Kontakta gärna någon av våra studierektorer:
Ingrid Olsson Liljenberg, kirurgi & medicin
Mårten Svensson, primärvård

vxl tel: 0620-190 00

Annat:

Utöver ingångslön på 33400 kr finns 2500 kr i glesbygdstillägg.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23