AT-tjänst på Södra Älvsborgs Sjukhus
Upptagningsområde:
297 000
AT-ranking:
57
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader - 6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Läkarexamen, alt. tillstånd från socialstyrelsen att fullgöra AT i Sverige.

Goda kunskaper i svenska språket motsvarande C1 enligt Europarådets referensram för språk.

Introduktion:

1 vecka sjukhusgemensam innefattande 2 dagars akutmedicin, därutöver introduktion inför varje blockplacering

Utbildning:

Regelbunden klinikutbildning på sjukhuset och inom primärvården, gemensamma temaeftermiddagar 1/månad för samtliga, praktisk träning i akutmedicin i simulatormiljö, projektarbete, försäkringsmedicin 2 dagar, möjlighet att delta i dialogforum för AT-utvecklingsarbete med övergripande studierektor. Individuell studiepott finns för att önska övrig utbildning. 

Forskning:

Tjänstledighet för forskning under Allmäntjänstgöring på SÄS prövas individuellt.

Jourer:

Jourtjänstgöring ingår som en del i AT-läkarens utbildning

Handledare:

AT-chef under hela tjänstgöringen.

Klinisk handledare på de olika placeringarna

Ledighet inför AT-tenta:
2 dagar
Deltagande i AT-stämma:
Ja betalt via studiepott
Studiepott:
Ja individuell
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

God

Annan kontaktperson:

Utbildningsledare: Berit Lemburg, berit.lemburg@vgregion.se

Annat:

Bedömningsunderlag finns för att säkra utbildningskvaliteten. Du utvärderar själv verksamheten efter varje blockplacering (webbenkät). En utvecklingsgrupp bestående av representanter från sjukhuset, primärvården och AT-läkarna arbetar kontinuerligt med att förbättringar. AT-lunch 1/månad tillsammans med sjukhusgemensam studierektor.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23