Södertälje sjukhus
Upptagningsområde:
120000/140000
AT-ranking:
59
Tjänstgöringsavsnitt:

3 månader kirurgi, 3 månader medicin, 6 månader akutmottagning, 3 månader psykiatri, samt 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen, samt anställning som underläkare i klinisk verksamhet efter examen.

Introduktion:

3 dagar introduktion vid varje placerings början vid de opererande/internmedicinska och akuta verksamhetsområdena, psykiatri 3 dagar, samt allmänmedicin 1-2 veckor.

Utbildning:

Teoretiska studier i seminarie- och eller föreläsningsform inom respektive huvudavsnitt, samt möjlighet att delta i utbildningsaktiviteter där AT-läkaren är placerad på sjukhuset. En halvdag/vecka är avsatt för utbildning. Under sommaren är undervisningen kraftigt reducerad.

Forskning:

Nej

Jourer:

Jourarbete ingår, såväl dag som natt under Akutplaceringen.

Handledare:

En grupphandledare utses som följer gruppen fram till och med psykiatrplaceringen. En separat fadder utses vid varje placering (kir/med/akuten). Under primärvårdspaceringen är handledningen är individuell och schemalagd till en timme/vecka.

Ledighet inför AT-tenta:
Två dagar samt tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
I mån av plats, en gång under AT-tjänstgöringen.
Studiepott:
Nej
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

Egna AT-läkare utgör en stor del av rekryteringsbasen.

Annan kontaktperson:

stabskansliet.sodertaljesjukhus@sll.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23