AT-tjänst på Skellefteå lasarett
Upptagningsområde:
Ca 76 000 personer
AT-ranking:
46
Tjänstgöringsavsnitt:

21-22 månader, förutom standardupplägg erbjuder vi även möjlighet att göra barnmedicinplacering. 

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

2 veckor, varav en vecka med information, gipskurs,datautb, A-HLR mm, och en vecka Akutmedicin- och traumautbildning

Utbildning:

AT-läkarna får ett kurspaket, förutom löpande undervisning på klinikerna, AT-träffar etc.

Forskning:

Möjlighet till forskningsledighet kan diskuteras

Jourer:

Dag – och nattjourer. Nattjoursveckor på de stora klinikerna. AT-läkarna går jour på medicin (fram till kl 24.00), kirurgen, ortopeden, barnkliniken, psykiatrin och allmänmedicin.

Handledare:

Studierektor finns, personlig handledare på varje klinik, Läkarrollsgrupper med två specialister fortlöpande under AT

Ledighet inför AT-tenta:
Ja
Deltagande i AT-stämma:
Ja, i tjänsten med resa och logi.
Studiepott:
Nej, men erbjuder planerad utbildning
Bostad:
Kräver framförhållning
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Vi förmedlar kontakter
Barnomsorg:
Relativt lätt att få dagisplats
Möjlighet att fortsätta med ST:

Relativt goda

Annan kontaktperson:

HR-specialist Mona Burman Tel 0910-771866, mona.burman@vll.se

Sidan uppdaterades: 2017-09-06