AT-tjänst på Skaraborgs sjukhus, Skövde
Upptagningsområde:
180 000
AT-ranking:
28
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive anestesi och ortopedi, 3 månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att byta ut fyra veckor till annan specialitet inom internmedicin eller opererande specialitet.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra AT. Ska vara klart vid tillträdesdagen. 

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagningen till läkarutbildningen i Sverige (godkänt prov i Svenska B (alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på europaskalan). För läkare i Norden görs en individuell bedömning. 

Introduktion:

Ja, en vecka med bl a A-HLR, basal akutmedicin och akutkirurgi.

Utbildning:

Fortlöpande utbildning för AT på samtliga kliniker samt en personlig utbildningspott på 20 000 kr och 18 externa utbildningsdagar för t ex AT-studieresa, regionalt AT-forum, AT-stämma eller annan extern utbildning.

Forskning:

Ja, möjligheten finns.

Jourer:

Ja, mellan, och/eller bakjour finns på sjukhuset.

Handledare:

En personlig handledare/placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Två dagars inläsning med lön före AT-tenta samt provdagen. Resan betald.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, utbildningspotten på 20 000 kr används.
Studiepott:
20000 kronor, 18 utbildningsdagar
Bostad:
Sjukhuset har enstaka närbelägna, möblerade lägenheter.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Se Skövde kommuns hemsida, www.skovde.se
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja.

Annan kontaktperson:

Utbildningssekreterare Anna Bergsten (anna.m.bergsten@vgregion.se) eller AT-studierektor Christian Kirnö (christian.kirno@vgregion)

Annat:

En AT-studieresa varje år. Nyanställda läkare åker med "gratis" på den första resan som infaller från anställningens början. SPUR-inspektion  2007, 2011 och 2015, läs resultat på www.skaraborgsdoktor.nu. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23