AT-tjänst på Skaraborgs sjukhus, Lidköping
Upptagningsområde:
85 000
AT-ranking:
6
Tjänstgöringsavsnitt:

Sex månader internmedicin, sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin. Möjlighet att byta ut fyra veckor till annan specialitet inom intermedicin eller opererande specialiteter.

Ansökningskrav:

Läkarexamensbevis, alternativt beslut från Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige, ska inlämnas senast dagen innan AT-tjänstgöringen påbörjas.

För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen, krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige (godkänt prov i Svenska B alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på Europaskalan). För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.

Introduktion:

Ja, en vecka med bl a A-HLR och Akutmedicin och Akutkirurgi.

Utbildning:

Fortlöpande utbildning för AT på samtliga kliniker samt en personlig utbildningspott på 20 000 kr och 18 externa utbildningsdagar för t ex AT-studieresa, regionalt AT-forum, AT-stämma eller annan extern utbildning.

Forskning:

Möjlighet finns.

Jourer:

Egna primärjourer på placeringarna inom både medicin- och kirurgiblocket efter en introduktionsperiod när AT-läkaren bedöms ha tillräcklig erfarenhet.

Handledare:

En personlig handledare/placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Två dagars inläsning med lön före AT-tenta samt provdagen. Betald resa.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, utbildningspotten på 20 000 kr används.
Studiepott:
20000 kr, 18 utbildningsdagar
Bostad:
Sjukhuset har enstaka närbelägna, möblerade lägenheter.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Se Lidköpings kommuns hemsida, www.lidkoping.se
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Kontakta annelie.andersson@vgregion.se för kontaktuppgifter.

Annan kontaktperson:

AT-utbildningssekreterare: Annelie Andersson (annelie.andersson@vgregion.se), AT-chef/Studierektor: Magnus Boustedt (magnus.boustedt@vgregion.se),

Annat:

En AT-studieresa varje år, nyanställda AT-läkare åker med "gratis" på den första resan som infaller från anställningens början.  SPUR-inspekterade utförd 2007, 2011 och 2015, läs resultat och kommentarer på www.skaraborgsdoktor.nu. Fortlöpande förbättringsarbete och utvärdering av AT-klinikerna.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23