AT-tjänst på Skånes universitetssjukhus SUS
AT-ranking:
55
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader ordinär AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin.

18 månader barn-AT: ett i Lund med upp till hälften av nio månader inom barnspecialiteterna i medicin, kirurgi, ortopedi och ett i Malmö med tre månader barnmedicin. Båda har huvudsaklig tjänstgöring på BUP samt tjänstgöring på en vårdcentral med barninriktning. Barnspåret är inte möjligt att kombinera med forskar-AT

24 mån forskar-AT: Nio månader opererande specialiteter, internmedicin och akutsjukvård, tre månader psykiatri och sex månader allmänmedicin samt sex månader forskning

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller motsvarande, samt kunskaper motsvarande Svenska C1. Forskning och tidigare tjänstgöring som underläkare är meriterande. Annan arbetslivserfarenhet som kräver akademisk examen, från både sjukvården som andra verksamheter, vägs in i bedömningen. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Introduktion:

En veckas gemensam introduktion och sedan introduceras du vid varje nytt tjänstgöringsblock.

Utbildning:

Under sjukhusavsnittet ges akutkurs under introduktionsveckan, utbildningsdagar under terminerna som genomförs i mindre grupper, samt akutrumsövning i team med sköterskor. Vid psykiatriavsnittet och allmänmedicin erbjuds seminarieverksamhet speciellt riktade till AT-läkare. Dessutom erbjuds AT-läkare att delta i den fort- och internutbildning som bedrivs inom respektive verksamhet, samt ett 3-dagars internat (AT-tinget), Stramakurs, Säker läkemedelshantering, samt praktisk sjukskrivningskunskap.

Forskning:

Forskar-AT innefattar 6 månaders aktiv forskning som förläggs mellan tjänstgöringsavsnitten. Forskningen ska vara knuten till Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

Jourer:

Under sjukhusavsnittet och psykiatriavsnittet förekommer jourtjänstgöring, dock alltid tillsammans med legitimerad och erfaren kollega. Från hösten 2017 införs en obligatorisk nattjoursvecka på akuten. 

Under allmänmedicinavsnittet ingår inte någon särskild jourtjänstgöring, men på vissa vårdcentraler förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.

Handledare:

Mentor som ska följa AT-läkaren under hela AT tilldelas vid start. Personlig handledare vid tjänstgöring på sjukhus och allmänmedicin, grupphandledning under psykiatri.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 3 dagar för inläsning plus tentadagen
Deltagande i AT-stämma:
Nej. Har istället 3-dagars internat - AT-tinget
Studiepott:
Nej
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

Alla ST-tjänster utannonseras.

Annan kontaktperson:

Utbildningschef: Ulrika Uddenfeldt Wort Ulrika.UddenfeldtWort@skane.se

AT-studierektor: Pernilla Sahlstrand-Johnson Pernilla.SahlstrandJohnson@skane.se

AT-samordnare:  Pia Johansson pia.k.johansson@skane.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23