AT-tjänst på Länsjukhuset Ryhov, Jönköping
Upptagningsområde:
Ca 147 000 personer
AT-ranking:
33
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månader: 6 månader medicin (inkl geriatrik), 6 månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi), 3 månader psykiatri och 6 månader primärvård.

Ansökningskrav:

LADOK-utdrag/läkarexamensbevis. Utländska sökande ska bifoga Socialstyrelsens beslut om tillstånd att göra AT i Sverige. Du ska ha läkarexamen vid planerat tillträde av AT-block samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion:

1 vecka allmän introduktion.

Utbildning:

6 kurser om sammanlagt 8 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar, Ledarskap för AT-läkare 4 dagar, försäkringsmedicin. Därutöver finns klinikbunden undervisning, gemensamma föreläsningar varannan vecka.

Forskning:

Forskningsintresse är välkommet, men ej nödvändigt.

Jourer:

Initialt jour tillsammans med erfaren kollega. Sedan enstaka nattjourer med sovande mellanjour på sjukhuset.

Handledare:

Personlig handledare på varje klinik samt två studierektorer.

Ledighet inför AT-tenta:
Nej, men studietid 4 tim/vecka under primärvårdshalvåret.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, ledighet med lön inkl resa, boende och konferensavgift.
Studiepott:
10 000 kr per AT-läkare i individuell kompetensutvecklingspott
Bostad:
Bostadsmarknad: Svår, men inte omöjlig.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, annars vikariat i avvaktan på ST.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Lovisa Hermansson, AT-läkare, nås via vxl på tel 010-241 00 00.

Annan kontaktperson:

Marina Möller, AT-samordnare tel 010-242 11 96 / 070-58 68 378Thérèse Lützen, AT-chef
tel 010-242 94 79, Michael Strandéus, studierektor slutenvård, 010-241 00 00 vxl, David Tell, Studierektor primärvård, 010-241 00 00 vxl.

Sidan uppdaterades: 2018-01-17