AT-tjänst på Piteå sjukhus
Upptagningsområde:
Ca 60 000
AT-ranking:
19
Tjänstgöringsavsnitt:

11 mån som fördelas på internmedicin och opererande spec. 3 mån psykiatri. 6 mån allmänmedicin. 1 mån valfri

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller legitimationsvillkor fastställda av Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

1 vecka allmän samt introduktion på varje klinik

Utbildning:

En em /vecka intern utbildning. Dessutom ett utbildningpaket där 1 v traumautbildning ingår. 1 veckas utbildning i ”Katastrof- och skadehandläggning i vintermiljö”. 1 v betalda studier/auskultation inom EU för max 16000:-. Kurs i Försäkringsmedicin. Två dagars AT-konferens varje år.

Forskning:

Möjlighet att varva arbete och ledighet för forskning.

Jourer:

Ja, söndag till torsdag fram till kl 21.00. Beredskap till 23.00. Fredag och lördag fram till 22.00. Beredskap till kl 24.00. Under kirurgplacering vid Sunderby sjukhus ingår nattjoursveckor.

Handledare:

Huvudhandledare är studierektor. Varje AT-läkare har dessutom en handledare för varje placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Två studiedagar plus provdag.
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Bostad:
Personalbostäder finns möblerade från ca 4 300 kr/månad.
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyran samt veckopendling.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.
Barnomsorg:
Ja
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Annan kontaktperson:

AT-samordnare Malin Bergenstråle. Mobil: 070-231 56 56 epost: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Sidan uppdaterades: 2018-01-18