AT-tjänst på Oskarshamns sjukhus
Upptagningsområde:
65 000
AT-ranking:
62
Tjänstgöringsavsnitt:

5,5 månader internmedicin 5,5 månader allmän kirurgi, ortopedi, anestesi 3 månader psyskiatri 1 månad frivillig placering (kan uteslutas) 6 månader allmänmedicin

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller beslut om behörighet från Socialstyrelsen. Utbildningsbevis , referenser, personligt brev.

Introduktion:

(Allmän): ca 4-5 dagar sedan introduktion på respektive klinik.

Utbildning:

Klinikbunden undervisning samt gemensamt utbildningsprogram för samtliga AT-läkare. Internatutbildning i Ledarskap och Samtalsmetodik. Deltagande i AT-stämma. Merparten av kirurgtjänstgöringen görs i Kalmar. En del av tjänstgöringen inom psykiatri görs vid Västerviks sjukhus.

Jourer:

Du går ensam som primärjour (medicinkliniken även nattetid) med gott bakjoursstöd. Under kirurgplaceringen kan det finnas möjlighethet att gå förstärkningsjour i Kalmar.

Handledare:

Vid varje klinik samt huvudhandledare under hela AT-tiden.

Ledighet inför AT-tenta:
Ledighet tentamensdagen.
Deltagande i AT-stämma:
Ja.
Studiepott:
Deltagande i AT-stämma
Bostad:
Relativt enkelt att få bostad.
Ersättning vid pendling:
Ja, vid tjänstgöring utanför Oskarshamns kommun.
Barnomsorg:
Ja, kommunal barnomsorg till alla. Även nattdagis.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Möjligheter till ST-tjänster och vikariat finns.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

AT-läkare Viktor Hultqvist (viktor.hultqvist@ltkalmar.se) och AT-läkare Olof Norrby (olof.norrby@ltkalmar.se)

Annan kontaktperson:

Daniel Johansson, daniel.johansson2@ltkalmar.se  0491-78 29 81. Studierektor (slutenvård) Fredrik Tydén, fredrik.tyden@ltkalmar.se. Studierektor (primärvård) Lasse Karlsson (lasse.karlsson@ltkalmar.se)

Annat:

På Oskarshamns sjukhus arbetar du på ett mindre sjukhus. Du blir en betydelsefull doktor från första dagen, arbetar med enkla beslutsvägar och får mer tid för patienterna. Vi har flextid och försöker tillgodose olika önskemål. Under tjänstgöringen inom kirurgi utgår du från länssjukhuset i Kalmar. Under psykplaceringen tjänstgör man delvis på Västerviks sjukhus. Välkommen att besöka oss på Oskarshamns sjukhus. Mer info på www.ltkalmar.se  www.oskarshamn.se  www.oskarshamn.com

Sidan uppdaterades: 2018-02-23