AT-tjänst på Örnsköldsviks sjukhus
Upptagningsområde:
59 000
AT-ranking:
41
Tjänstgöringsavsnitt:

21 månaders AT.

Utöver de obligatoriska delar, 4 veckors valbar placering.

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

1 vecka

Utbildning:

En eftermiddag per månad gemensam undervisning för alla AT-Läkare.

En eftermiddag per månad grupphandledning.

4 timmars självstudier/vecka

Utbildning vid resp klinikplacering

Forskning:

Ja möjlighet finns. Får planeras in i schemat. Förlängning av AT.

Jourer:

I genomsnitt en vardagssjour per vecka, samt del av en helg per månad. Primärjour med bra bakjoursstöd i hemmet.

Handledare:

En personlig/huvudavsnitt samt studierektor

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, inläsningsdagar del i självstudier.
Deltagande i AT-stämma:
Möjlighet via kompetenspott
Studiepott:
20000
Bostad:
Relativt bra bostadsmarknad
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja så många vi kan ta emot.

Annan kontaktperson:

Jeanette Hellström

0660-89570, 070-6410547

HR konsult

AT-chef Henrik Salo 0620-802 92

Studierektor Knut Meidell 0660-89000

Annat:

- Betald ATLS

- AT råd

- Flyttersättning

- Länsgemensam AT konferens/år 

Sidan uppdaterades: 2018-02-23