AT-tjänst på Nyköpings lasarett
Upptagningsområde:
85 000
AT-ranking:
56
Tjänstgöringsavsnitt:

3 mån psyk

6 mån internmedicin

6 mån kirurgi

6 mån primärvård

Ansökningskrav:

Läkarexamen alt Socialstyrelsens beslut om krav att göra AT

Introduktion:

1 vecka gemensam introduktion samt intoduktionsveckor på resp. klinik

Utbildning:

En haldag per vecka

Forskning:

Möjlighet till klinisk forskning finns via FOU-centrum och Centrum för klinisk forskning i Sörmland.

Jourer:

Primärjoursarbete på samtliga placeringar

Handledare:

Förutom handledare på resp. klinik en mentor under hela AT-tiden

Ledighet inför AT-tenta:
minst 1 vecka
Deltagande i AT-stämma:
jourkompledighet
Studiepott:
nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

I regel goda möjligheter

Annan kontaktperson:

Iwona Zalewska studierektor

Helena Adolfsson studierektor

Lotta Rydberg PA-konsult

Sidan uppdaterades: 2018-02-23