AT-tjänst på Norrtälje
Upptagningsområde:
57 000
AT-ranking:
34
Tjänstgöringsavsnitt:

AT-tjänstgöringen vid Norrtälje sjukhus och Norrtälje primärvård omfattar 21 månader och innehåller: 

  • 25 veckor kirurgi
  • 13 veckor psykiatri
  • 24 veckor internmedicin
  • 27 veckor allmänmedicin. Under primärvårdstiden kan du bli placerad i Norrtälje stad, Bergshamra eller på Väddö.
Ansökningskrav:

Du måste vid ansökningstillfället ha svensk läkarexamen eller erhållit Socialstyrelsens beslut om villkor för legitimation.

Introduktion:

Introduktionen omfattar två veckor.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):
Karin Magnusson, AT-representant
0176-326 000
Louise von Geijer, AT-representant
0176-326 000

Annan kontaktperson:
Susanne Bergenbrant Glas, överläkare/verksamhetschef
0176-326 000

Christina James, studierektor
0176-326 000
Barbro Shanwell, studierektor
073 - 59 31 227, kl 12-13
 
Johan Kakko, studierektor
0176-326 000
Sidan uppdaterades: 2018-02-23