AT-tjänst på Norrlands universitetssjukhus Umeå
AT-ranking:
53
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Möjlighet att i viss mån önska valfria upplägg. 

Ansökningskrav:

Läkarexamen.

Introduktion:

Övergripande AT-studierektor anordnar två introduktionsveckor med utbildningar och föreläsningar från berörda specialiteter, geomgång av metoder och träning vid kliniskt träningscentrum, A-HLR och teamträning  mm.

Utbildning:

Utbildningsdag en dag/månad kopplat till den övergripande målbeskrivningen. Klinikspecifik utbildning anordnas av studierektor vid de respektive placeringarna.

Under din AT ingår utbildning i Försäkringsmedicin, Läkemedel och Terapirekommendationer. Du erbjuds också möjlighet att delta i Primärvårdsdagar.

Etisk reflektion ordnas i samband med de månatliga AT-luncherna. 

Enligt VLL:s riktlinjer erbjuds AT-läkaren tid för självstudier motsvarande 2 timmar/vecka och sammanlagt 20 timmar inför AT-tentamen.

Forskning:

Positiva till forskning, centralt eller egenfinansierad. Tillsätter 8 forskarblock/år där man förlänger den kliniska AT-tjänstgöringen med 6-12 månaders forskningstid.

Jourer:

Dagjour, kvälls-och nattjour vid alla enheter. Intermediärjour finns vid kirurg- och medicinplaceringarna.

Handledare:

Handledare utses för varje tjänstgöringsavsnitt. Vissa kliniker erbjuder grupphandledning.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 20 timmar
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under AT. Bibehållen lön och betald konferensavgift, resa och logi.
Studiepott:
Nej
Bostad:
Varierar, svårast vid terminsstarter.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Stora möjligheter att erbjudas ST-tjänst. AT-läkarna är en stor rekryteringsbas . Utannonseras årligen.

Annan kontaktperson:

HR-konsult Laila Karlsson, e-post: laila.karlsson@vll.se, tel 090-785 32 80
Studierektor Birgit Edman, e:post: birgit.edman@vll.se, tel: 090-785 00 00 vx

Annat:

Regelbundna AT-träffar/luncher samt etiska reflektionsgrupper. Väl fungerande AT-råd. Riktlinjer finns för ansvarsfördelning vid utbildning av AT-läkare.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23