AT-tjänst på NU-sjukvården
Upptagningsområde:
270 000
AT-ranking:
24
Tjänstgöringsavsnitt:

21 veckor internmedicin
5 veckor ortopedi
1 vecka radiologi
13 veckor kirurgi
3 veckor anestesi
6-7 veckor valfri del (kan väljas bort)
14 veckor psykiatri, med möjlighet till rättspsykiatri
27 veckor allmänmedicin

Introduktion:

1 vecka
Akutdagar i medicin och kirurgi. Hjärt- och lungräddning. Praktisk information. Försäkringsmedicin. Träff med SYLF.

Utbildning:

10-20 utbildningsdagar/år.

Möjlighet att delta på regionalt AT-forum samt AT-stämma.

Ledarskapsutbildning.

Ultraljudsundervisning av flera specialiteter.

Klinikundervisning.

Förbättringsprojekt inom valfritt område.

Forskning:

Uppmuntras. Arbetsgivaren betalar forskningstid i samma omfattning som man har stipendier/anslag från annat håll.

Jourer:

Jourarbetet upplagt olika på klinikerna. 20-40% på medicin och kirurgi på akuten inkl nattjorsveckor.

Handledare:

Huvudhandledare/ grupphandledare under hela AT. Utsedda handledare vid varje klinik. Huvudhandledare är handledarutbildade.

Ledighet inför AT-tenta:
Nej
Deltagande i AT-stämma:
Resa, logi och konferensavgift
Studiepott:
utbildningsbudget finns
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
2000kr/mån vid vårdcentralsplacering i glesbygd
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Placering inom 6 mån
Möjlighet att fortsätta med ST:

Stora möjligheter inom flertalet specialiteter

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Matilda Lissel, AT-läkare, 010-435 00 00, vxl

Annan kontaktperson:

Cecilia Swärd, AT-chef

Ulrika Arvidsson, AT-samordnare

Mary Johansson, Rekryteringsenheten

Alla nås på 010-435 00 00 (växel)

Annat:

NU-sjukvården består av Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan. 

Alla AT tjänstgör på både Uddevalla sjukhus och NÄL. Personalbuss avgår från båda sjukhusen varje halvtimme och är gratis för personal som reser i tjänsten.

Sidan uppdaterades: 2018-01-11