AT-tjänst på Mora lasarett
Upptagningsområde:
ca 80 000 inv. Under sommar- och vintersäsong fördubblas upptagningsområdet.
AT-ranking:
25
Tjänstgöringsavsnitt:

Vid Mora lasarett ledigförklaras 9 AT-block

Blocken tillträdes i mitten av augusti resp mitten av november 2018

Blocken innehåller:

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter, inkl 1 mån ger rehab
  • 6 mån opererande specialiteter, där anestesiologi och ortopedisk kirurgi ingår
  • 3 mån psykiatri inom den gemensamma slutenvårdskliniken Falun/Säter samt öppenvården norra/västra Dalarna
  • 6 mån allmänmedicin vid någon av områdets 9 vårdcentraler
Ansökningskrav:

Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen. Vid Socialstyrelsens krav på författningskurs ska denna vara godkänd vid ansökan.

Introduktion:

1 veckas introduktion och klinikbunden introduktion vid varje nytt avsnitt.

Utbildning:
  • Schemalagd teoretisk utbildning 2—4 tim/vecka inom slutenvården och psykiatrin (om möjligt videouppkoppling inom psykiatrin). Uppehåll under semesterperiod och jul
  • Studietid 4 tim/vecka under allmänmedicinplaceringen alternativt seminarieutbildning var 6:e vecka under allmänmedicin
Jourer:

Jourtjänstgöring med aktivt bakjoursstöd.

Handledare:

Individuell handledning under hela AT och interna utbildningsmöten

Ledighet inför AT-tenta:
Ja
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under blocket, inkl resa, boende och betald ledighet. OBS! AT-stämma eller extern kurs
Studiepott:
Nej - se under info "annat"
Bostad:
Möblerad personalbostad ca 2 300 kr/mån dock längst 6 månder. Hyresnivå 3 rok ca 7 000--9 000 kr/mån
Ersättning vid pendling:
Leasingbil, buss-/tågkort vid vissa placeringar.
Medflyttarservice:
Samarbete på orten finns.
Barnomsorg:
Hjälp vid kontakt med kommunen.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

AT-läkare Fredrik Wikander
fredrik.wikander@ltdalarna.se

Annan kontaktperson:

Studierektorer slutenvårdsåret:
Linda Nilsson
linda.a.nilsson@ltdalarna.se

Torun Bråmer
torun.bramer@ltdalarna.se

 

Studierektor inom psykiatri
Sofia Olsson
Tfn: 076-771 72 23
e-post: sofia.olsson@ltdalarna.se

 

Studierektor inom allmänmedicin
David Thelander
e-post: david.thelander@ltdalarna.se

 

AT-ansvarig Anette Blomberg
Tfn: 0250-49 34 25
anette.blomberg@ltdalarna.se

Annat:
  • Extern kurs inom Sverige (max 1 vecka), relevant för AT, alternativt AT-stämman, inkl resa och boende
  • Möjlighet till en veckas tjänstgöring vid vårdcentralen Sälen
  • Lokalt AT-råd 4-5 ggr/termin
  • Möjlighet till 3 valfria veckor inom länet
Sidan uppdaterades: 2018-01-08