AT-tjänst på Lycksele lasarett
Upptagningsområde:
Hela södra Lappland med ca 40 000 invånare.
AT-ranking:
14
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader kirurgi varav 1 månad anestesi/iva
6 månader medicin/geriatrik
3 månader psykiatri
6 månader primärvårdsplacering. (Möjlighet till tjänstgöring vid sjukstuga, mini-lasarett i glesbygd)

Ansökningskrav:

Läkarexamen, goda referenser.

Introduktion:

2 veckor, inklusive en akutmedicin/trauma kurs.

Utbildning:

Kontinuerlig samt utbildningsdagar 1dag/månad. Primärvårdsutbildning i fjällmiljö.

Jourer:

Samjour för hela sjukhuset, AT-läkare jourar tillsammans med en ST-läkare.

Handledare:

En handledare per placering samt studierektor.

Ledighet inför AT-tenta:
20 timmar studietid
Studiepott:
20000
Bostad:
Relativt god bostadsmarknad i kommunen, samt viss tillgång till möblerade personalbostäder.
Ersättning vid pendling:
Nej
Barnomsorg:
Väntetid dagisplats ca 3 mån
Möjlighet att fortsätta med ST:

ST-block tillsätts i begränsande omfattning inom några specialiteter.

Annan kontaktperson:

HR-partner Anna Mattsson 0950-391 48
Studierektor Ann-Christine Vilhelmsson vxl 0950-390 00

Annat:

Ansökan görs via offentligajobb.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23