AT-tjänst på Ljungby lasarett
Upptagningsområde:
56000
AT-ranking:
16
Tjänstgöringsavsnitt:

18-21 månader. Du har möjlighet att välja 18 eller 21 månaders block. Väljer du ett längre AT-block har du utrymme för individuella önskemål om valbara placeringar på både Ljungby lasarett och Centrallasarettet i Växjö inom samtliga kliniker som har möjlighet att ta emot AT-läkare.

Vid 21-månaders block:

  • 6 månader- internmedicin
  • 6 månader- kirurgi (kirurgi, ortopedi, anastesi)
  • 3 månader- psykiatri
  • 6 månader- allmänmedicin
Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

2 veckor varav 1 vecka akutmedicin.

Utbildning:

Undervisning ca två timmar i veckan.

Forskning:

Positiv grundinställning.

Jourer:

Ja, med bakjour i huset.

Handledare:

Ja, en personlig handledare vid varje placering samt en mentor med grupphandledning under hela blocket.

Ledighet inför AT-tenta:
Eventuellt kvarvarande studiedagar kan utnyttjas till inläsning inför AT-tenta (max 5 dagar inkl. tentamensdag), men då ersätts endast frånvaron och inga resor, boende, traktamente, etc.
Deltagande i AT-stämma:
Kostnaderna kan täckas via studiedagarna (4 kursdagar dras vid deltagande)
Studiepott:
10 externa studiedagar
Bostad:
Förmedlar kontakter. Goda möjligheter att finna boende.
Ersättning vid pendling:
Motsvarande busskort om man är på vårdcentral utanför AT-orten.
Medflyttarservice:
Ja
Barnomsorg:
Relativt lätt att få dagisplats.
Möjlighet att fortsätta med ST:

I mån av plats.

Annan kontaktperson:

HR-specialist

Sofie Bång

Mail: sofie.bang@kronoberg.se

Annat:

Ingångslönen är 32800 kr/mån plus en individuellt förhandlad del.

 

Generösa med att bevilja tjänstledighet med lön och övriga förmåner för deltagande i kurser och konferenser.

 

Aktivitetsbidrag: 1200 kr/år

Sidan uppdaterades: 2018-02-23