AT-tjänst på Enköpings lasarett
Upptagningsområde:
ca 70 000
AT-ranking:
-
Tjänstgöringsavsnitt:

Vi erbjuder dig som AT-läkare en aktiv roll i den dagliga verksamheten där du snabbt kommer in i det praktiska patientarbetet. Vår målsättning med din AT är att du ska få en god klinisk grund att stå på inför din framtida yrkesutveckling.

En AT-tjänstgöring hos oss innefattar 3 månader kirurgi inklusive anestesi, 3 månader internmedicin, 6 månader akutsjukvård, 3 månader psykiatri på Akademiska sjukhuset och blocket avslutas med 6 månader primärvårdstjänstgöring inom Landstinget i Uppsala län. Den kirurgiska och internmedicinska placeringen har koncentrerats till 3 månader vardera, utan jourtjänstgöring.

Ansökningskrav:

Läkarexamen före tillträde enligt Socialstyrelsens bestämmelser, eller beslut från Socialstyrelsen om AT. 

Introduktion:

En utbildningsvecka med inslag av föreläsningar och praktiska moment, såsom TUB/MEWS/SBAR, förbättringsarbete genom Kaizen  och HLR-repetition, scenarioträning m.m.

Utbildning:

En halv studiedag i månaden under tjänstgöring på Lasarettet. Ytterligare undervisning förekommer inom psykiatri- och primärvårdsblocken flera timmar varje vecka. Dessutom infaller en landstingsgemensam AT-studiedag per termin på Akademiska sjukhuset tillsammans med AT-läkare från Åland med tema juridik/läkemedel/etik. 

Forskning:

Nej

Jourer:

Ja, under akutsjukvårdsblocket

Handledare:

Ja

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, rätt till en inläsningsdag
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under AT-tjänstgöringen
Studiepott:
Det finns individuella möjligheter att önska kurser, som sedan bestäms i samråd med studierektor. Medel finns avsatt för detta.
Bostad:
Ej personalbostad
Ersättning vid pendling:
UL-rabatt vid köp av årskort
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

I viss omfattning

Annan kontaktperson:

AT-chef: Torbjörn Södergren, torbjorn.sodergren@regionuppsala.se, 0171 -41 82 61

HR-konsult: Johanna Toll, johanna.toll@regionuppsala.se, 0171-41 80 14

Annat:

Förmåner: Gratis gym som är öppet dygnet runt samt träningspass dagligen. Goda möjligheter till pendling, UL-rabatt på årskort.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23