Landskrona
AT-ranking:
29
Tjänstgöringsavsnitt:

4½ mån Internmedicin – Landskrona/SUS Lund 2 v HIA, 1 v MAVA
4½ mån Kirurgi – SuS Lund/ Landskrona anestesi, kirurgmott
3 mån Psykiatri
6 mån Primärvården Landskrona/Svalöv

Ansökningskrav:

Läkarexamen.

Introduktion:

1 vecka introduktion inkluderat akutdagar i Lund /Malmö.

Utbildning:

Två timmar undervisning per vecka schemalagda kliniköverbyggande. 

Jourer:

Dag/kvällsjour samt nattjour (husjour). Ingen akutverksamhet förekommer.

Handledare:

Individuell handledning. Huvudhandledare under hela AT.

Deltagande i AT-stämma:
Ledighet med resa och logi betald.
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
För information se kommunens hemsida www.landskrona.se.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Kontakta AT-samordnare/HR ansvarig Susanne Söderstjerna för vidare kontaktförmedling.

Annan kontaktperson:

Lena Eidevall, AT chef i Sund, 046-77 08 67 , lena.eidevall@skane.se
Maria Rolfson, Studierektor, 0418-45 41 38, maria.rolfson-bergenhorn@skane.se
Lisbeth Jönsson, chefsstöd Landskrona, 0418-45 42 67, lisbeth.eb.jonsson@skane.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23