AT-tjänst på Katrineholm Kullbergska sjukhuset
Upptagningsområde:
Ca 60 000
AT-ranking:
66
Tjänstgöringsavsnitt:

6 mån internmedicin

6 månader opererande spec (3 mån kir, 2 mån ort, 1 mån an)

3 mån psykiatri

6 mån allmänmedicin

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller socialstyrelsens legitimationsvillkor

Introduktion:

1 veckas allmän introduktion + därefter introduktion på varje placering

Utbildning:

4 timmar/vecka avsatt för föreläsningar eller självstudier. Obligatorisk utbildning under AT är  kurs i vitala funktioner samt försäkringsmedicin

Forskning:

Möjlighet till klinisk forskning via FOU-centrum i Sörmland

Jourer:

Primärjour med stöd av bakjour

Handledare:

Utsedd handledare på varje placering. Studierektor fungerar som huvudhandledare.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, en vecka med jourkomputtag. Tentadagen ledig med lön
Deltagande i AT-stämma:
Ja, betald ledighet
Studiepott:
0
Bostad:
Finns möjlighet att hyra bostad.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Goda möjligheter inom de flesta specialiteter

Annan kontaktperson:

Studierektor Maj Rom

HR-specialist Anna-Lena Gällström

AT-chef Stina Schell

Annat:

Kirurgiblocket fullgörs på Nyköpings Lasarett. Ca 1 mån av psykiatriplaceringen görs i Nyköping.

Antal sökande ca. 40

Sista ansökningsdag 5 oktober 2016

Intervjuperiod: v. 40-41

Start: 20 februari och 22 maj 2017

Sidan uppdaterades: 2018-02-23