AT-tjänst på Kiruna sjukhus
Upptagningsområde:
23000
AT-ranking:
7
Tjänstgöringsavsnitt:

AT är 21 månader fördelat enligt följande: 3 mån kirurgiska specialiteter som i huvudsak görs i Gällivare men enstaka dagar/vecka kan komma att vara förlagd i Kiruna, 8 mån internmedicin, 3 mån psykiatri (i Gällivare) 6 mån primärvård i Kiruna, antingen vid landstingets hälsocentraler eller vid en privat.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning:

Schemalagd utbildning 2 timmar/vecka. Dessutom ett utbildningspaket (omfattar bl a kurs i akutmedicin, 1 veckas kurs/studiebesök inom EU, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrofskadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin)

Forskning:

Möjlighet finns att varva arbete och ledighet för forskning. Även den valfria månaden går att använda till forskning.

Jourer:

AT-läkare tjänstgör som egen jourlinje på akutmottagningen till 21.00 mån-fre, kl 09.00 - 18.00 lör-sönd. Man jobbar parallellt med ST-läkare eller specialist i akutmedicin alternativ specialist inom internmedicin med särskild utbildning i akut omhändertagande.

Handledare:

Studierektorn är huvudhandledare dessutom finns personlig handledare utsedd för varje placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Totalt 3 dagar.
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Studiepott:
Se Utbildning
Bostad:
Möblerade personalbostäder finns att hyra
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid ”hemmasjukhuset”. Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjligt ersätter vi för dubbelhyra samt veckopendling.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät.
Barnomsorg:
Ja, bra sammarbete med kommunen
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Michel Watz Cherigui, michel.watz-cherigui@norrbotten.se 0980-730 00 vx

Annan kontaktperson:

AT-rekryterare Eva Vinsa, eva.vinsa@norrbotten.se, tel 0980-730 11 eller 073 - 061 36 91

Studierektor AT Simon Kenttä, simon.kentta@norrbotten.se, tel 0980-73000 vx 

Sidan uppdaterades: 2017-12-06