AT-tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset
AT-ranking:
36,38
Tjänstgöringsavsnitt:

18 månader: 4,5 månader kirurgi (inklusive ortopedi och anestesi) 4,5 månader internmedicin, 3 månader psykiatri och 6 månader allmänmedicin. Forskarblocken omfattar även 12 månaders forskningstid finansierad av KI.

Ansökningskrav:

Viss klinisk erfarenhet, dock inget bestämt krav på vikariatets längd. Lokal anknytning t ex genom forskning är en merit. Stor vikt läggs på intervjuer och referenser.

Introduktion:

Blocken börjar med 1 veckas gemensam introduktion

Utbildning:

Fortlöpande seminarier, traumautbildning samt simulatorträning.

Forskning:

Tolv månaders forskningstid under forskarblocken.

Jourer:

Alltid dubblerade jourer, som regel med specialist. Efter en inskolningsperiod kan dag- och kvällsjourer förekomma.

Handledare:

Personlig handledare under varje placering, huvudhandledare (=studierektor) under sjukhusdelen.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, 2 dagar samt skrivningsdagen
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under AT-tjänstgöringen. Betald ledighet och kursavgift.
Studiepott:
Nej
Bostad:
Nej
Ersättning vid pendling:
Nej
Medflyttarservice:
Nej
Barnomsorg:
Nej
Möjlighet att fortsätta med ST:

ST-tjänster annonseras

Annan kontaktperson:

AT-studierektor: Lotta Renström Koskela - lotta.renstrom-koskela@karolinska.se HR-konsult/AT-adm Ann-Christin Ahlqvist - ann-christin.ahlqvist@karolinska.se, HR-konsult/AT-adm Elisabeth Hagsten - elisabeth.hagsten@karolinska.se

Sidan uppdaterades: 2018-02-23