AT-tjänst på Karlskoga lasarett
Upptagningsområde:
70 000
AT-ranking:
44
Tjänstgöringsavsnitt:

Allmäntjänstgöring 21 månader (ca 6 mån kir, 6 mån med, 3 mån psykiatri, 6 mån allmän medicin).

Du erbjuds 4 veckors valfri placering. Du kan önska placering på valfri klinik vid något av länets tre sjukhus, inom psykiatrin eller inom primärvården.

Ansökningskrav:

Läkarexamen.

Introduktion:

1 veckas regionsövergripande introduktion och 1 veckas sjukhusspecifik introduktion på det sjukhus du gör din AT. Utöver det får du en avdelningsspecifik introduktion på respektive klinik.

Utbildning:

Regelbunden AT-undervisning varje onsdag eftermiddag samt rullande seminarieserier vilka är schemalagda.

Som AT-läkare hos oss finns en individuell studiepott om 16 000 kronor avsett för fortbildning inom Sverige. Studiepotten ska användas för att finansiera kursavgift samt eventuell resa och logi. Övrig intern fortbildning och regionens ordinarier program för AT-läkare belastar inte studiepotten.

Forskning:

Nej.

Jourer:

Ja, med stöd av bakjour.

Handledare:

Du tilldelas en personlig handledare vid varje placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, ledigt med bibehållen lön 2 dagar.
Deltagande i AT-stämma:
Ja du kan använda studiepotten till detta.
Studiepott:
Ja
Bostad:
Hjälp med kontakter.
Ersättning vid pendling:
Nej.
Medflyttarservice:
Kontaktnät med andra företag på orten.
Barnomsorg:
Hjälp med kontakter.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, efter individuell prövning

Sidan uppdaterades: 2017-09-05