AT-tjänst på Kalix sjukhus
Upptagningsområde:
35000
AT-ranking:
47
Tjänstgöringsavsnitt:

5½ mån internmedicin 5½ mån kirurgi, ortopedi, anestesi,3 mån psykiatri 6 mån allmänmedicin,1 mån valfritt. Placeringarna inom kirurgiska specialiteter samt psykiatri fullgörs vid Sunderby sjukhus.

Ansökningskrav:

Läkarexamen eller fastställda legitimationsvillkor från Socialstyrelsen. Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.

Introduktion:

Heltid första veckan. Kurs i akutmedicin ( 1 vecka ) under första månaden av AT.

Utbildning:

2,5 timmar per vecka av specialist, schemalagd. Dessutom ett utbildningspaket (omfattar bl a kurs i akutmedicin, 1 veckas kurs/studiebesök inom EU, en veckas kurs i Riksgränsen i katastrofskadehandläggning i vintermiljö, kurs i försäkringsmedicin)

Forskning:

Möjligheter att varva arbete och ledighet för forskning finns. Den valfria månaden kan användas till forskning.

Jourer:

Ja. Måndag - fredag till 21.00. Under veckoslut går AT-läkaren jourpass som infaller under tiden 09.00-21.00. AT-läkaren arbetar parallellt med ST eller specialist. Vid tjänstgöring i Sunderbyn har du nattjourer inom psykiatri samt en-två nattjoursveckor inom kirurgi.

Handledare:

Varje AT-läkare har tillgång till handledareutbildad läkare för varje placering.

Ledighet inför AT-tenta:
Två studiedagar plus provdagen
Deltagande i AT-stämma:
Nej
Studiepott:
Se Utbildning
Bostad:
Fullt möblerade personalbostäder 1-2 rok, från ca 5300 kr för 2 rok
Ersättning vid pendling:
Ja, ersättning för daglig pendling vid tjänstgöring som inte kan erbjudas vid "hemmasjukhuset". Om avståndet gör att daglig pendling inte är möjlig så ersätter vi för dubbelhyran.
Medflyttarservice:
Ja, i form av lokalt kontaktnät för jobb/utbildning mm.
Barnomsorg:
Ja, bra samarbete med kommunen.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja, AT-läkarna är en viktig rekryteringsbas.

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

Linda Sandberg, linda.sandberg@norrbotten.se, vx 0923-760 00

Annan kontaktperson:

AT-rekryterare Eva Vinsa, eva.vinsa@norrbotten.se, 0980-730 11 eller 073 - 061 36 91

Studierektor Moa Bjerner, moa.bjerner@norrbotten.se, vx 0923-760 00

Sidan uppdaterades: 2017-12-06