AT-tjänst på Hudiksvalls sjukhus
Upptagningsområde:
ca 100 000
AT-ranking:
9
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader internmedicin (med möjlighet till barn- eller infektionsplacering), 6 månader kirurgi/ortopedi/anestesi (med möjlighet till gyn- eller ÖNH-placering), 3 månader psykiatri samt 6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Läkarexamen

Introduktion:

2 veckors gemensam introduktion (inkl ATLS-utb alt AMLS-utb) plus 4 veckor i primärvård.

Utbildning:

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården 2 timmar/vecka under terminstid. Inom primärvården heldagar med AT-utbildning. AT-utbildningsdagar ca 2 ggr/termin för alla AT-läkare oavsett placering. 
Undersökningsteknik inom ögon/ÖNH samt auskultationsdagar inom ögon/ÖNH/gyn/barn i samband med starten av den avslutande primärvårdsplaceringen.
Både ATLS- och AMLS-utbildning ingår samt även ledarskapsutbildning och utbildning i försäkringsmedicin.

Jourer:

Ja, under medicin-, kirurgi-, ortopedi- samt psykiatriplaceringen. Möjlighet till enstaka pass tillsammans med familjeläkare under primärvårdsplaceringen.

Handledare:

En personlig handledare per huvudavsnitt, en huvudhandledare samt en grupphandledare under hela AT-tiden.

Ledighet inför AT-tenta:
Ja, två dagars inläsning + tentadagen.
Deltagande i AT-stämma:
Ja, en gång under AT-tiden med betald ledighet, resa och logi.
Studiepott:
12500
Bostad:
Kan förmedla kontakter vid behov.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Goda möjligheter inom de flesta specialiteter.

Annan kontaktperson:

Ulrika Björs, AT-chef, e-post: ulrika.bjors@regiongavleborg.se

Karin Sköldefors, studierektor slutenvård, e-post: karin.skoldefors@regiongavleborg.se

Elisabeth Månsson Rydén, studierektor primärvård, e-post: elisabeth.mansson.ryden@regiongavleborg.se

Annat:

AT-centrum finns.

Sidan uppdaterades: 2017-12-11