AT-tjänst på Eksjö Höglandssjukhuset
Upptagningsområde:
Drygt 110 000
AT-ranking:
18
Tjänstgöringsavsnitt:

6 månader internmedicin, 6 månader kirurgi inklusive ortopedi och anestesi, 3 månader psykiatri,
6 månader allmänmedicin.

Ansökningskrav:

Läkarexamen. Ansökt och fått godkänt av Socialstyrelsen att fullgöra sin AT i Sverige. Goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Introduktion:

En veckas obligatorisk introduktion. De tre första dagarna deltar de olika verksamheterna som AT-läkaren tjänstgör inom. De andra två är vikta för kliniknära introduktion samt utbildning i journalsystem och IT.

Utbildning:

Gemensam AT-undervisning 1 h/v Klinikbunden undervisning 1 h/v Två dagars utbildning i trauma och akutmedicin. Fyra dagars ledarskapsutbildning. Utbildning i Bemötande i Hot och våldssituationer samt HBTQ. Utbildning i Försäkringsmedicin. Utbildning med SimMan-dockan inom både medicin, kirurgi och ortopedi.

Forskning:

Möjlighet finns i begränsad omfattning.

Jourer:

I första hand sekundärjour på kvällar och helger. På medicinkliniken ingår primärjour nattetid.

Handledare:

Klinikhandledare + AT-chef

Deltagande i AT-stämma:
Ledighet med resa, logi och anmälningsavgift betalt.
Studiepott:
10 000
Bostad:
Vi har personalbostäder och vi hjälper till att förmedla bostadskontakter.
Ersättning vid pendling:
Ja, vid primärvårdsplaceringen. Annars inte.
Medflyttarservice:
Ja, vi hjälper gärna till att förmedla kontakter som hjälper den medflyttande.
Barnomsorg:
Både dag- och nattdagis finns.
Möjlighet att fortsätta med ST:

Ja

Kontaktperson (AT-läkare under tjänstgöring):

 Amy Bruta; amy.bruta@rjl.se och Sara Andersson; sara.a.andersson@rjl.se

Annan kontaktperson:

Åsa Sjögren, HR-konsult 010-2435073, e-post: asa.sjogren@rjl.se, Magnus Bodenäs, AT-chef e-post: magnus.bodenas@rjl.se

Annat:

Vi erbjuder fyra valfria veckor. Ex vis två veckors auskultation på sjukhus i Italien med lön, resa och boende betalt, eller annan verksamhet inom Region Jönköpings län. Reflektionsgrupper.

Sidan uppdaterades: 2018-02-23